dissabte, 5 de febrer del 2011

Carrer Alsamora

Ja no en queden de carrerons d'aquests al centre històric de Lleida. Sembla que cada cop en queda menys d'història en aquest centre històric. A l'esquerra l'Ereta (qui t'ha vist?) i a la dreta habitatges socials del carrer Cavallers.
L'anunci ens pot fer pensar que poc li queda en aquesta cantonada centenària per a convertir-se en una altra arquitectura moderna encasquetada a la força en un lloc que no se li escau.
I ens resignem.
I ens deixem fer.
Ntx!