dilluns, 3 de gener del 2011

La Porta del Lleó

Per començar l'any, una imatge d'aquest personatge que tenim tan incorporat en la nostra retina que ja gaire be ni el veiem. El lleó de la Metro Goldwin Meyer. Ai, perdó. En que estaria jo pensant? El lleó que guaita, l'entrada al recinte emmurallat del turó de la Seu Vella.
Feliç 11 per a tot-hom.
Groaaaarrrrrr!!